Lapin VPK

Lapin VPK

Lapin VPK

Lapin VPK

Historia

Lapin VPK:n perustava kokous pidettiin 5.9.1909. Eri kyläkunnilla oli jo ennen tätä ajankohtaa ollut ruiskuja ja ruiskuhuoneita. Alussa Lapin Vapaaehtoiseen Palokuntaan kuului 95 jäsentä. Palokunnan tehtävä määriteltiin seuraavasti: ”Lapin Vapaaehtoinen Palokunta sijaitsee Lapin kunnassa ja käsittää koko kunnan, on vapaaehtoisesti suostuttu seura, jonka tarkoituksena on sattuvissa tulipaloissa voimainsa mukaan ja järjestyksellä ottaa osaa tulen sammuttamiseen sekä henkien ja omaisuuden pelastamiseen ja hoitoon.”

VPK:n lisäksi kyläkunnat omistivat palokalustoa, joka muodostikin rungon sammutustoiminnalle palokunnan hankkiessa tarvikkeita, joita ei ennestään ollut.
1920-luvulla palokuntatoiminta Lapissa hiipui, sillä luottamustehtäviin ei juuri löytynyt halukkaita. Vuoden 1929 syyskokouksessa VPK:n johtoon valittiin uusia miehiä, joka piristi palokunnan toimintaa, ja vuonna 1930 oli toimivia jäseniä peräti 388.

Palokunnan ensimmäinen auto ”Kurre” hankittiin vuonna 1931, joka tällä hetkellä on edelleen ajokuntoisena Lapin paloaseman päädyssä olevassa museotilassa.

Ensimmäiset maininnat Lapin VPK:n poikatyöstä on jo vuodelta 1934. Poikatyö käynnistettiin uudelleen 1945.

Vuosina 1954 ja 1960 hankittujen paloautojen johdosta erillisten kyläosastojen merkitys Lapin kunnan palotoimessa väheni. Yli viidenkymmenen vuoden ajan oli kylissä harjoiteltu ja kunnostettu ruiskuja ja ruiskuhuoneita. 1960-luvulla ja sen jälkeen kylien veteraanien into kohdistui ruiskujen ja ruiskuhuoneiden säilyttämiseen. Lapin alueelta löytyykin edelleen useita vanhoja ruiskuhuoneita.

Useita vuosia vireillä ollut Lapin VPK:n soittokunta perustettiin 1965 ja naisosasto 1967.
Vuonna 1984 Lapin VPK pääsi muuttamaan nykyiselle paloasemalle kunnantalon alakerrasta, jossa palokunta oli toiminut 1950-luvun lopulta asti.

1980-luvun suurin hanke oli oman koulutus- ja leiritoimintapaikan hankinta. Villa Sammula valmistui 1991 Narvijärven rannalle Lapin kunnalta vuokratulle sittemmin omaksi ostetulle tontille.

Lapin VPK:n veteraaniosasto Konkarit perustettiin vuonna 2001 tarjoamaan virkistystoimintaa yli 50-vuotiaille palokunnan jäsenille.

Vuonna 2004 pelastustoimi siirtyi kunnilta alueellisille pelastuslaitoksille ja Lapin VPK siirtyi toimimaan Satakunnan Pelastuslaitoksen sopimuspalokuntana.

Lapin VPK / hälytysosasto

Tero Saarinen (040) 553 1447

Riku Arousva (040) 556 6291

Nuoriso-osasto

Miika Tuominen (050) 5525 035

 

vpk(at)lapinvpk.fi

Kirkkotie 2, 27230 LAPPI

 

Sammula

Rami Marku (040) 519 4298

Hormantie 310, 27230 LAPPI

Konkarit

Sulo Tuominen (050) 308 0478

 

MUISTA 112

Soittokunta

Mauno Mattila (0440) 327 724

Salla Lappalainen (050) 525 1053

Naisosasto

Merja Lahdenpää (040) 566 7517