Lapin VPK

Lapin VPK

Lapin VPK

Lapin VPK

Hälytysosasto

Hälytysosaston ikäjakauma on 18 vuotiaista yli 60 vuotiaisiin. Harjoitus- ja hälytystilanteet vaihtelevat todella paljon, jolloin jokaiselle riittää tekemistä oman kuntonsa ja kykyjen mukaan.

Riittävää ammattitaitoa pidämme yllä viikkoharjoituksilla, kursseilla ja täydennyskoulutuksilla. Viikkoharjoitusten koulutuksista vastaavat pääsääntöisesti omat yksikönjohtajakoulutuksen saaneet henkilöt. Vieraammassa aiheessa turvaudumme ulkopuoliseen kouluttajaan. Viikkoharjoituksia on maanantai-iltaisin noin 45 krt/vuosi.

Hälytystoiminta:
Sopimuspalokunta lähtee hälytyksen saatuaan, niin nopeasti kuin pystyy. Lapissa tämä tapahtuu niin, että noin 5 minuutissa saamme yksikön liikkeelle. Hälytystehtävät ovat monipuolisia ja ensimmäisen lähdön sopimuspalokuntana hoidamme samoja pelastustoimen tehtäviä kuin pelastuslaitoksen päätoiminen henkilöstö. Koska paloasemalla ei ole vakituista päivystystä, niin hälytyksen tapahtuessa hälytysosastomme jäsenet saavat hälytysviestin henkilöhakulaitteisiinsa ja gsm-puhelimiin.

Hälytysosasto suorittaa palokunnallemme tulevia hälytystehtäviä palokuntasopimuksen mukaisesti. Lapin VPK on hälytettävissä kaikkina vuorokauden aikoina eli 24/7/365. Hälytyksiä on vuosittain 90-120 kpl yhteensä. Pelastusyksikön yksikönjohtaja johtaa onnettomuustilanteessa kunnes pelastusviranomainen on kohteessa ja ottaa johtovastuun.

Suurin osa tehtävistämme on erityyppisiä rakennuspaloja sekä tieliikenneonnettomuuksia. Myös automaattiset paloilmoitinlaitteet, liikennevälinepalot, maastopalot, vahingontorjuntatehtävät, eläinten pelastustehtävät ja ihmisten pelastustehtävät ovat osa vuotuisia hälytyksiä.

Hälytyskelpoinen jäsen:
–    vähintään 18-v ikä
–    Pelastustoiminnan peruskurssi hyväksytysti suoritettu
–    Riittävä perehdytys
–    Terveystarkastus hyväksytty

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä Lapin VPK:n päällikköön.

Lapin VPK / hälytysosasto

Tero Saarinen (040) 553 1447

Riku Arousva (040) 556 6291

Nuoriso-osasto

Miika Tuominen (050) 5525 035

 

vpk(at)lapinvpk.fi

Kirkkotie 2, 27230 LAPPI

 

Sammula

Rami Marku (040) 519 4298

Hormantie 310, 27230 LAPPI

Konkarit

Sulo Tuominen (050) 308 0478

 

MUISTA 112

Soittokunta

Mauno Mattila (0440) 327 724

Salla Lappalainen (050) 525 1053

Naisosasto

Merja Lahdenpää (040) 566 7517